UKS Organizacją Pożytku Publicznego

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych możecie Państwo dokonać wpłaty 1% swoich podatków na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nasz Klub jest taką organizacją wpisaną 2 listopada 2005r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000244285. Powyższą informację można sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://opp.ms.gov.pl

 

Celem Klubu jest podejmowanie działań wyłącznie z zakresu pożytku publicznego:

 1. podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
 2. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;
 3. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 4. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;
 5. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
 6. organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 7. realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 8. realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
 9. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
 10. współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego w szkole.
 11. integrowanie środowisk uczniowskich, nauczycielskich i rodziców uczniów na terenie swego działania.

Naszym głównym celem jest upowszechnianie modelu czynnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia oraz uczestniczenie w rywalizacji sportowej. Jednak nie pragniemy osiągać najlepszych wyników za wszelką cenę. Stąd każdy uczeń ma możliwość udziału w rozgrywkach niezależnie od predyspozycji i warunków fizycznych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania 1 % Waszego podatku na rzecz naszego klubu, a także powiadomienie swoich znajomych o takiej możliwości.

Nasze konto:
Bank PekaO S.A. V oddział w Poznaniu 18 1240 3767 1111 0000 4065 8108

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ANTONINEK" przy Szkole Podstawowej nr 87
ul. Leszka 42, 61-062 Poznań
tel. 876-80-79
REGON: 634530891 NIP: 782-22-82-123
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS 0000244285

 

Czy można liczyć na naszych mieszkańców?

My liczymy, że nie zawiodą.

Każdy z nas ma obowiązek płacenia podatku dochodowego. Ale czy każdy wie, że ma wpływ na decydowanie o tym gdzie część pieniędzy z jego podatku trafi i na co będzie przeznaczona?
Taką możliwość daje ustawa o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 roku. W jej myśl Uczniowski Klub Sportowy " Antoninek " działający przy Szkole Podstawowej Nr 87 w Poznaniu rozszerzył swoją działalność i przekształcił się w organizację pożytku publicznego.

Czy masz wpływ na to co się dzieje, chociaż częściowo, z Twoim podatkiem?

Oczywiście, że tak.

Tę możliwość daje ustawa o działalności pożytku publicznego z dn. 24 kwietnia 2003 r.

A co zrobić, aby pieniądze pośrednio wróciły do naszych domowych budżetów?

Nic prostszego - na formularzu PIT w odpowiednich rubrykach należy wpisać nr KRS - KRS 0000244285 oraz podać wyliczoną kwotę 1 %.

 

 

Zarząd UKS "Antoninek"