Historia

Uczniowski Klub Sportowy "Antoninek" przy Szkole Podstawowej nr 87 powstał z inicjatywy rodziców przy wielkim poparciu dyrekcji oraz grona pedagogicznego szkoły.
Zarejestrowany został dnia 7 października 2003r. w Urzędzie Miasta Poznania w Wydziale Kultury Fizycznej i Turystyki pod numerem ewidencyjnym UKS 088 i od tego dnia posiada osobowość prawną.
Głównym celem działalności klubu jest organizowanie zajęć sportowych dla uczniów. Zarząd UKS "Antoninek" co roku składa stosowny wniosek o dotację na realizację zadań statutowych do Urzędu Miasta Poznania Wydzialu Sportu.
Od lipca 2005r. klub nasz starał się o otrzymanie statusu organizacji pożytku publicznego w Sądzie Rejonowym.
Od 2 listopada 2005r. UKS "Antoninek" jest Organizacją Pożytku Publicznego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000244285.